Serce - budowa i najczęstsze choroby

Serce – budowa i najczęstsze choroby

Serce człowieka to niezwykły narząd. W ciągu minuty potrafi przepompować ogromną jak na tak mały organ ilość krwi, a pracując nieustannie przez cały okres życia człowieka nie daje sobie ani chwili na odpoczynek. Posiada duże zdolności przystosowawcze, w odpowiedzi na wysiłek i zwiększone zapotrzebowanie na tlen niektórych tkanek, zwiększa szybkość swojej pracy i dostarcza taką ilość krwi, jaka w danej chwili jest potrzebna. Mimo, że tak wydajne i niezawodne, jest jednak bardzo wrażliwym narządem, któremu zdarza się odmawiać posłuszeństwa swojemu właścicielowi. Następstwa zaburzeń pracy serca mogą być fatalne w skutkach.

Budowa serca

Serce podzielone jest wewnątrz na cztery, częściowo oddzielone od siebie przedziały: przedsionek lewy, przedsionek prawy, komorę lewą i komorę prawą. Komunikacja pomiędzy poszczególnymi przedziałami jest ograniczona i możliwa tylko w niektórych fazach pracy serca. Z lewej komory krew wypompowywana jest do aorty- głównej tętnicy ustroju, która rozgałęziając się na niezliczoną ilość pomniejszych naczyń jest odpowiedzialna do zaopatrzenie w krew wszystkich tkanek. Krew pozbawiona składników odżywczych i odtlenowana wraca do serca przez prawy przedsionek, gdzie znajduje się miejsce spotkania dużych żył organizmu (żyły to naczynia prowadzące krew do serca, tętnice ją odprowadzają). Przez prawy przedsionek krew wpływa do prawej komory, a stamtąd tętnicami płucnymi prowadzona jest do płuc, gdzie ulega ponownemu natlenowaniu. Z płuc do serca docierają żyły płucne wpadające do jego lewego przedsionka. Kiedy zastawki między lewym przedsionkiem a lewą komorą ulegną otwarciu, krew może znów znaleźć się w lewej komorze, a cały cykl pracy serca zaczyna się od początku.

Choroby serca

Ponieważ bez zaopatrzenia w krew organizm nie jest w stanie funkcjonować, praca serca jest tak ważna i niezastąpiona, a związane z nią choroby traktowane tak poważnie. Istnieje wiele chorób serca występujących jako wady wrodzone, ponieważ krążenie w życiu płodowym wygląda nieco inaczej, niż u dorosłego człowieka. Jeśli organizm dziecka nie zdąży przystosować się do zmieniających się warunków, mogą powstać wrodzone wady serca, na przykład przetrwały otwór owalny czy drożny przewód Botalla. Większość chorób serca związana jest jednak ze zwyrodnieniami, które nastąpiły w ciągu życia.

Choroba wieńcowa to bardzo częsta choroba układu krążenia związana z miażdżycą. Serce posiada własny system naczyniowy, zwany naczyniami wieńcowymi, w których często odkładają się blaszki miażdżycowe zbudowane głównie z cholesterolu. Blaszki te zmniejszają światło naczyń, pogarszają ich funkcjonalność i są przyczyną napadów bólowych w klatce piersiowej i uczucia duszności.

Końcowym stadium choroby wieńcowej bywa często, znany aż za dobrze, zawał serca. Następuje on wskutek całkowitego zamknięcia światła zwężonej tętnicy , na przykład przez blaszkę miażdżycową lub powstały zakrzep. Ściana serca, która przestała być zaopatrywana w krew ulega stopniowej martwicy. Szanse chorego zależą od czasu, w którym nadejdzie pomoc oraz od wielkości obumarłego obszaru mięśnia sercowego.

You might also likeclose