Powstanie gór świętokrzyskich

Powstanie gór świętokrzyskich

Jak powstały góry świętokrzyskie? Ich kształt dzisiejszy jest wynikiem z przeszło 540 milionów lat. Zacznijmy od tego w jakiej orogenezie powstały te góry. A wiec powstały one w najstarszej orogenezie- kaledońskiej. Dlatego właśnie te góry nie należą do najniższych w Polsce, lecz są małe w porównaniu z tatrami. Najstarszymi skałami gór świętokrzyskich są skały kambryjskie, które były osadzone w morzu około 540 milionów lat temu. Udział w powstaniu gór świętokrzyskich miały także ruchy górotwórcze, nazwane Sandomierskimi. Przyczyniły się one do sfałdowania skał, które był osadzone w morzu kambryjskim.
Góry świętokrzyskie są obszarem bardzo unikalnym w europie. Dlaczego?- Ponieważ na ich niewielkim obszarze występują skamieniałości wszystkich okresów dziejów ziemi. W górach świętokrzyskich można również zaobserwować zjawiska tektoniczne. Występują one w postaci zdeformowanych plastycznie skał . Pozostałości po eksploatacji rudy żelaza czy miedzi.
Dlaczego warto odwiedzić góry świętokrzyskie?- Chociażby z tego powodu że są one najstarszymi górami w Polsce. Występują tam najstarsze skamieniałości. Góry świętokrzyskie otoczone są pięknym krajobrazem. Będąc w województwie świętokrzyskim warto przyjrzeć się z bliska tym górom.

You might also likeclose