Jak powstały Tatry?

Jak powstały Tatry?

Zacznijmy od tego że Tatry leżą na terenie dwóch państw. Powinieneś znać chociaż jedno z tych dwóch państw. Tatry znajdują się częściowo w Polsce i w Słowacji. Najwyższym szczytem tatr polskim jest szczyt – Rysy 2499 m.n.p.m Natomiast szczytem należącym już do Słowacji jest szczyt – Gerlach 2654 m.n.p.m.
Tatry są najwyższą grupa górską w Karpatach. Powstały one podczas orogenezy Alpejskiej. Jakie to ma znaczenie?- Dzięki temu są one najmłodszymi górami w Polsce i również najwyższymi. Na wskutek zlodowacenia klimatu powstały lodowce w Polsce. Miało to miejsce w okresie czwarto rzędu, a więc plejstocenu. Poprzez to tatry zmieniły swój wygląd. Z początkowych dolin V-kształtnych zmieniły się na U-kształtne. Powstało poprzez to morskie oka, wytworzyły się tak zwane cyrki (kary).

Tatry dzielą się pod względem geologicznym na: trzon krystaliczny. Są to granity, łupki krystaliczne, gnejsy czy inne metamorficzne. Drugim podziałem jest osłona osadowa. Są to skały wapienne, łupki, piaskowce, margle i inne osadowe, które występują w północnej stronie tatr i tatry bielskie.
A więc w okresie orogenezy alpejskiej tatry zmieniały swój wygląd w zależności od tego, który panował w danym czasie okres. Czy to by trzeciorzęd, czy czwartorzęd ery kenozoicznej. Uważam że warto wybrać się w polskie tatry, ze względu na to że są to najwyższe góry w Polsce.

You might also likeclose