Wielorybnictwo - kiedyś i dziś

Wielorybnictwo – kiedyś i dziś

Wielorybnictwo, będące formą kłusownictwa, rozwinęło się w pełni na przełomie XIX i XX wieku. Na ten fakt wpływ miało kilka czynników: przede wszystkim wieloryby były cennym źródłem ambry (używanej do wyrobów perfum), fiszbinu (stosowanego w przemyśle odzieżowym) spermacetu (niezbędnego do wytwarzania kredek, świec, maści ,kremów i leków) i tłuszczu (który miał szerokie zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym oraz spożywczym). Olej z wieloryba stanowił główne zasilanie lamp olejnych, powszechnych w XIX wieku. Zęby kaszalota służyły do wyrobu… klawiszy instrumentów muzycznych.

Wbrew obiegowej opinii nie były one odławiane głównie przez mięso, które nie należy do najsmaczniejszych, niemniej, należy do głównych składników pokarmowych grup Innuitów, zamieszkujących strefy polarne.

Wielorybnicy

Polowania odbywały się zazwyczaj przy udziale 2-3 jednostek pływających, które ścigały wieloryba. Doświadczeni wielorybnicy potrafili określić długość przebywania pod wodą danego osobnika, oraz miejsce i szybkość jego wynurzenia do następny wdech powietrza. Nieświadome niczego zwierzęta padały ofiarą ludzkiej okrutności. Harpuny, jak mylnie sądzi się do dzisiaj, nie służyły do zabicia a jedynie osłabienia wieloryba. Zwierzę, w którego skórze utknął harpun często jednak podejmował walkę, która stanowiła realne zagrożenie całej operacji. Zdarzało się, iż przy ataku furii zwierzęcia statek ulegał znacznym uszkodzeniom: łamały się maszty, pokład zalewała woda, statek niebezpiecznie przechylał się. Ginęli również ludzie.

Współcześnie

Silny wpływ na środowisko jaki wywarły masowe polowania na wieloryby zmusiły społeczeństwo do przyjrzenia się całej sytuacji i opracowania metod walki z nielegalnym kłusownictwem. Przede wszystkim jednak chodziło o zachowanie liczebności gatunkowej – całkowita liczba waleni bowiem spadła do zatrważająco niskiego poziomu.

Dzisiaj znane są wszystkim skutki nagminnego połowu tych olbrzymich ssaków. regulacje, które weszły w życie przez ostatnie 50 lat, za wszelką cenę chcą uchronić zdziesiątkowane gatunki przed zagładą. Dalej jednak wielkim zagrożeniem dla waleni są zanieczyszczenie środowiska oraz stale rozwijający się przemysł a także wycieki niebezpiecznych substancji do mórz i oceanów. Tylko od skutecznych działań proekologicznych zależy los wielorybów.

You might also likeclose