Stal pudlarska

Stal pudlarska

Stal pudlarską otrzymuje się przez świeżenie stopionej surówki za pomocą silnie utleniających się gazów spalinowych i zgorzeliny w piecach pudlarskich. W miarę wypalania się węgla i innych domieszek oraz zanieczyszczeń zawartych w surówce , podnosi się temperatura krzepnięcia otrzymywanego produktu , który w końcu na skutek stosunkowo niskiej temperatury pieca (ok.1400*C w każdym bądź razie niższej od temperatury topnienia tworzącej się stali ).Wydziela się pod postacią kryształków niskowęglowej stali , te zaś zbijane razem za pomocą żelaznych drągów w bryły tworzą tak zwane „bochny”, przekuwane następnie pod młotem na odkuwki i przewalcowywane. Ciekły żużel zanieczyszczający bochen zostaje w czasie obróbki plastycznej , która odbywa się na gorąco, wyciśnięty na zewnątrz, przez co otrzymywana stal zawiera coraz mniej wtrąceń i staje się coraz to bardziej czysta.

Zazwyczaj proces przewalcowywania otrzymanej stali powtarza się kilkakrotnie przez cięcie przewalcowanych  prętów, wiązanie ich w pakiety i dalsze walcowanie znowu na pręty, co w końcu prowadzi do otrzymania już dość czystego produktu obudowie prawie ferrytycznej, zawierającego jednak dość znaczną ilość żużla.
Stal ta, zwana dawniej żelazem pudlarskim, odznacza się dobrą zgrzewalnością, stosunkowo dużą odpornością na korozję i brakiem wad właściwych stali lanej, powstałych na skutek segregacji ( likwacji ) i jamy skurczowej we wlewkach. Odznacza się ona jednak dużą niejednolitością strukturalną.
Stosunkowo duże koszty produkcji i możność zastąpienia stali pudlarskiej tańszymi stalami, otrzymywanymi innymi metodami, wpłynęły na to, że stali tej obecnie już się nie produkuje.

You might also likeclose