Matura z niemieckiego dostosowana do potrzeb osób niewidomych

Matura z niemieckiego dostosowana do potrzeb osób niewidomych

Osoby niewidome tak samo jak osoby zdrowe mają prawo do równych szans w szkole, w pracy, w życiu. Takie szanse zapewnia im m.in. Centralna Komisja Egzaminacyjna dając im możliwość zdania specjalnie pod ich kątem przygotowanej matury. Matura zdawana przez osoby niewidome różni się od tej zdawanej przez osoby zdrowe. Na jakie zmiany i udogodnienia mogą liczyć niewidomi na egzaminie z niemieckiego?

Udogodnienia dla niewidomych

Jedyna pomoc, jaką niewidomi otrzymają na ustnym egzaminie z niemieckiego to odczytanie treści zadań i poleceń przez członka zespołu przedmiotowego. Pisemna matura z niemieckiego wprowadza znacznie więcej udogodnień. Arkusz egzaminacyjny przeznaczony dla osoby niewidomej dostosowany będzie w piśmie Braille’a. Z racji tego, że matura z niemieckiego składa się m.in. z zadań słuchowych, nagranie zawierające zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu posiadać będą wydłużone przerwy pozwalające na zapoznanie się z zadaniami i wykonanie ich. Zapisywać odpowiedzi osoby niewidome będą mogły przy użyciu maszyny do pisania pismem Braille’a lub specjalnego komputera. Niewidomi w czasie matury mogą ponadto korzystać z pomocy nauczyciela wspomagającego. Jego zadaniem jest pomoc w odczytywaniu poleceń i zapisywaniu odpowiedzi.

matura z niemieckiego

Czas egzaminu maturalnego

Niepełnosprawni maturzyści albo zdają egzaminy maturalne przygotowywane według odrębnych standardów, albo mogą liczyć na przedłużenie czasu trwania egzaminu. Niewidomi mogą skorzystać tylko z tej drugiej opcji. Ze względu na to, że wypełnianie arkuszy maturalnych przy pomocy maszyny do pisania pismem Braille’a lub klawiatury jest zdecydowanie trudniejsze niż wypełnianie ich w tradycyjny sposób, matura pisemna zdawana przez niewidomych, może trwać nawet połowę dłużej niż tradycyjna. Egzamin ustny także może zostać przedłużony, ale nie więcej niż o 15 minut.

Prawo do udogodnień

Sam fakt bycia niewidomym nie upoważnia do zdawania matury na specjalnych warunkach. Podstawą do otrzymania powyższych przywilejów jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez upoważnionego do tego specjalistę.

You might also likeclose