Jak zdać egzamin z LEP?

Jak zdać egzamin z LEP?

Każdy kto chce być w końcu lekarzem musi oprócz przejścia mozolnych studiów lekarskich zdać Lekarski Egzamin Państwowy tzw. LEP. Jest to egzamin, który sprawdza wiedzę przyszłego lekarza.

Jak wygląda sam egzamin?

Jest to test jednokrotnego wyboru składający się z około 200 pytań podzielonych na różne kategorie. Poszczególne kategorie odnoszą się do różnych zagadnień medycznych, które były oczywiście poruszane w trakcie studiów. Egzamin jest zdawany na poziomie 70% tzn. blisko co trzecia osoba musi do niego podejść kolejny raz. Dzięki zdaniu takiego egzaminu na odpowiednią liczbę punktów możliwe staje się podjęcie zawodu lekarza na wybranej specjalizacji. Samo dostanie się na wybraną specjalizację może być obarczone dodatkowymi zastrzeżeniami dlatego tak ważne jest, aby nie tylko zdać sam egzamin, ale też zdać go na odpowiednią liczbę punktów.

Jak przygotować się do egzaminu?

Istnieje kilka sposobów skutecznego przygotowania się do takiego egzaminu. Oprócz samej regularnej nauki w trakcie studiów można również próbować przykładowe pytania do egzaminu, które niekiedy pojawiają się na różnych stronach i serwisach internetowych. Można również spróbować czytać notatki, które opracowało się w trakcie studiów. Jednak chyba najlepszym rozwiązaniem będą specjalne kursy lep, które prowadzone są w różnych miastach i które opracowane są zwykle przez osoby, które na co dzień prowadzą zajęcia na kierunkach medycznych oraz pracują w szpitalach i przychodniach. Takie kursy lep prowadzone są przeważnie w ramach weekendowych seminariów na których wykładane są najważniejsze zagadnienia, które mogą się pojawić na egzaminie. Przeważnie po skończonych zajęciach ma miejsce test, na którym kursanci mogą sprawdzić swoją realną wiedzę na tematy, które zostały poruszone w trakcie kursu. Dodatkowo kursanci otrzymują różne materiały, które pomogą im utrwalić wiedzę dotyczącą ich przyszłego egzaminu. Taka forma zajęć powinna znacznie lepiej przygotować do samego egzaminu LEP i ostatecznie umożliwić dostanie się na upragnioną specjalizację lekarską.

You might also likeclose