Najczęstsze błędy popełniane przez pracodawców

Najczęstsze błędy popełniane przez pracodawców

W poszukiwaniu oszczędności w czasie kryzysu, pracodawcy nie inwestują we własnych pracowników. Według doniesień kancelarii prawnych, najważniejsze konflikty wewnętrzne firm dotyczą najczęściej sporów pracowniczych. Prowadząc firmę, warto pamiętać, że pracownicy to jeden z najważniejszych kapitałów, którymi przedsiębiorstwo dysponuje. To pracownicy mają największy wpływ na zadowolenie klientów, a ostatecznie to ich opinia będzie ważnym elementem w ocenie firmy. Oto lista błędów, których należy się wystrzegać, zatrudniając pracowników.

1. Niepłacenie wynagrodzeń na czas

Jednym z najbardziej dokuczliwych problemów w firmie jest brak wynagrodzenia na czas. Pracodawcy, dysponujący zazwyczaj zasobniejszym portfelem, nie zdają sobie często sprawy z tego, że wypłata jest dla pracownika jedynym źródłem utrzymania. Priorytetem dla właściciela szanującej się firmy powinno być zabezpieczenie środków finansowych w taki sposób, aby wystarczyło na pensje dla pracowników. Pomimo starań Związków Zawodowych, brak jest skutecznego systemu egzekwującego na pracodawcy terminowej wypłaty wynagrodzeń. Nie trzeba jednakże dodawać, że przedsiębiorcy mający problem z terminowością, ryzykują poważnym nadszarpnięciem wiarygodności i rzetelności?

2. Zatrudnianie na umowy śmieciowe

Umowy tzw. „śmieciowe”, czyli czasowe umowy o dzieło oraz umowy – zlecenia, stały się ostatnimi czasy główną formą umów zawieranych między pracownikami a pracodawcą. Obecnie takie rozwiązania stosuje się wobec 800 tys. pracowników w Polsce. Dodatkowo, 27% pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony. Pod względem warunków zatrudnienia, te statystyki lokują Polskę na szarym końcu w strefie państw Unii Europejskiej. Takie formy umów zwalniają pracodawców z obowiązku pokrywania świadczeń emerytalnych i zdrowotnych pracowników lub obniżają koszty związane z utrzymaniem pracownika, nie obejmując ich przywilejami, jakie należałyby im się w przypadku zatrudnienia na umowę na czas nieokreślony (umowa o pracę).

Taka forma zatrudnienia nie gwarantuje młodym ciągłości pracy ani zabezpieczeń socjalnych. Media rozpisują się na temat powstającej nowej klasy społecznej zwanej „prekariatem”, która odnosi się do młodych ludzi bez perspektyw na życie w dobrobycie. Umowy tymczasowe uznawane są za narzędzie przeciwdziałania bezrobociu, jednakże nie jest to jedyne rozwiązanie. Pracodawcy mogliby zainteresować się usługami, pozwalającymi na obniżenie kosztów utrzymania pracownika (typu Cresco Group), bez konieczności zatrudniania na umowy nie gwarantujące żadnych przywilejów. Zapewnienie dobrej umowy to podstawa, by zachować lojalność pracowników, zwłaszcza będących profesjonalistami we własnej branży.

3. Brak szkoleń

Możliwość pogłębiania własnej wiedzy i kwalifikacji jest jednym z elementów skutecznej motywacji pracowników. Ograniczenia wydatków na pracowników to jedna z głównych barier, które sprawiają, że pracodawcy nie chętnie garną się do rozwijania możliwości edukacyjnych własnego personelu. Pracownik szkolący swoje umiejętności i pogłębiający swoją wiedzę, będzie wykorzystywał ją w czasie pracy, zaś dla firmy wartością dodaną będzie współpraca z dobrze wykwalifikowanym personelem. Na rynku szkoleń można znaleźć nie tylko płatne sprofilowane szkolenia – możliwości jest więcej! Dostępne są także szkolenia darmowe szkolenia dofinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny. Wiele podmiotów organizuje również konferencje branżowe, podczas których specjaliści najwyższej klasy dzielą się swoją widzą. To także jest dobry pomysł na podnoszenie kwalifikacji pracowników za niższą kwotę.

4. Brak możliwości awansu

Pracowników motywuje możliwość pięcia się po szczeblach kariery. Zajmowanie niezmiennego stanowiska w firmie i brak wizji kariery to spory problem dla ambitnych młodych pracowników, chcących wykorzystywać swoją wiedzę i umiejętności. Problem dotyczy szczególnie mniejszych firm, w których struktura organizacyjna jest ustabilizowana. Pracodawcy, planujący poszerzenie działalności swojego przedsiębiorstwa, zanim zatrudnią nowego pracownika na bardziej odpowiedzialnym stanowisku, powinni rozejrzeć się, czy żaden z ich dotychczasowych pracowników nie spełnia wymogów kandydata na nowy wakat.

5. Mobbing

Mobbing w miejscu pracy to najpoważniejsze nadużycie pracodawcy w stosunku do pracowników. Wbrew pozorom, nie jest to zjawisko marginalne. Mobbing odnosi się najczęściej do sytuacji, kiedy osoba, zazwyczaj wyższa statusem (mobber) stosuje techniki mające na celu poniżenie, manipulację, obwinianie osobę zajmującą niższą pozycję (ofiara mobbingu). Żaden szanujący się pracodawca nie powinien pozwolić sobie, aby sytuacje miały miejsce w jego firmie – czy to między pracodawcą a pracownikami, czy też między pracownikami w stosunku do siebie nawzajem.

Prowadzenie firmy to wielka odpowiedzialność. Pracownicy są jednym z najważniejszych kapitałów firmy, dlatego pracodawca powinien ubiegać się o ich zaufanie i lojalność, która ostatecznie przełoży się także na zadowolenie klientów. Warto zażegnywać konflikty w samym zarodku. Być może należałoby także wysłuchać sugestii pracowników dotyczących ewentualnych zmian w firmie. Nie należy ignorować bodźców płynących z tego najważniejszego dla naszej firmy źródła informacji o prosperowaniu samej firmy.

You might also likeclose