Kto powinien składać deklaracje PIT-36?

Kto powinien składać deklaracje PIT-36?

Deklaracje PIT-36 należą do jednych z głównych zeznań rocznych, jakie składają podatnicy. Są one przeznaczone głównie dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą bądź też wynajmują lokal, które to opodatkowane są według skali albo też wykazują dochód z prac poza granicami kraju.

Szczegółowy wykaz podmiotów zobowiązanych do złożenia tej deklaracji znajduję się w art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dotyczy to tych, którzy nie rozliczają się ryczałtowo ani za pomocą karty podatkowej a ich dochody nie mieszczą się w zakresie PIT-37. Wybierają te deklaracje podatnicy, którzy w danym roku podatkowym posiadali dochody m.in. z najmu, dzierżawy, ze źródeł przychodów znajdujących się poza granicami kraju czy też prowadzący specjalistyczne działy produkcji rolnej podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych, gdzie zastosowana była skala podatkowa. S

kładają je również ci, którzy chcą pomniejszyć dochód o starty z lat ubiegłych lub mają obowiązek doliczenia do swoich dochodów również dochody swoich małoletnich dzieci. Deklaracje te można składać indywidualnie, ale również wspólnie z małżonkiem bądź w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Jest przewidzianych również kilka załączników, które można dołączyć do składanego zeznania podatkowego. W PIT/0 podatnik może odliczyć od dochodu np. kwoty przekazanych darowizn, jeśli posiada jednak stosowne potwierdzenie tego faktu, wydatki na użytkowanie Internetu w wysokości nie wyższej niż 760 zł a od podatku może odliczyć m.in. wydatki z tytułu wychowania dziecka.

You might also likeclose