Jak walczyć z mobbingiem?

Jak walczyć z mobbingiem?

Jeśli jesteś osobą twórczą, kreatywną, nieustannie pragniesz podwyższać swe kompetencje, jesteś perfekcjonistą i bardzo dobrze wywiązujesz się ze swoich obowiązków zawodowych, uważaj! Jesteś podręcznikowym przykładem osoby narażonej na mobbing. Oczywiście dodatkowym czynnikiem, który ma tu niebagatelne znaczenie, są także predyspozycje osobowościowe, które czynią ofiarę mobbingu bardziej podatną na wpływy mobbera. Osoby uczuciowe, wrażliwe, o większej empatii i posiadające przysłowiowe serce na dłoni, będą bardzo łatwym łupem dla każdego mobbera. Wśród potencjalnych ofiar mobberów, jak i wszystkich innych prześladowań, znajdą się na pewno osoby wyróżniające się z tłumu, nietypowe ze względu na cechy zewnętrzne wyglądu, cechy charakteru, które dla innych mogą być drażniące lub też osoby posiadające chwilowe problemy prywatne.

O ile spotykamy się na co dzień z prześladowaniem pewnych typów ludzi ze względu na ich „nieprzystawalność” do schematu, o tyle dziwnym wydaje się mobbowanie dobrego pracownika. Taka osoba może jednak paść ofiarą mobbingu, ponieważ stanowi potencjalne zagrożenie dla innych członków personelu, którzy mogą być zaniepokojeni zbyt wysokimi kwalifikacjami, ciągłą potrzebą wiedzy i rozwoju zawodowego, wykonywaniem obowiązków bez zarzutu, profesjonalizmem czy pomysłowością współpracownika. Nie znaczy to jednak, że tylko pracownik na stanowisku niekierowniczym może paść ofiarą mobbingu. Często także przełożeni są mobbowani przez swych podwładnych, przy czym tu sprawa jest o tyle bardziej skomplikowana, iż mało który kierownik przyzna się, że mobbuje go osoba stojąca niżej w zawodowej hierarchii.

Jeżeli masz podejrzenia lub wątpliwości, iż Ty lub ktokolwiek z Twojego otoczenia mógł stać się ofiarą mobbingu, nie zwlekaj – natychmiast zgłoś się po pomoc. Najlepiej skontaktować się ze specjalistą antymobbingowym, który zdiagnozuje problem. Można także zgłosić się na szkolenie antymobbingowe lub zaproponować przeprowadzenie takiego szkolenia w miejscu pracy. Pamiętaj także, że znowelizowany Kodeks Pracy z 2004 roku nakłada na pracodawcę obowiązek ochrony pracowników przed mobbingiem, zatem zacznij działać i nie daj się mobberom!

You might also likeclose