Jak napisać dobre CV?

Jak napisać dobre CV?

Profesjonalnie napisane dokumenty aplikacyjne na określone stanowisko pracy to najważniejszy punkt przygotowań przed rozmową kwalifikacyjną. W pierwszej kolejności ogłoszenie , na które chcemy kandydować, należy dobrze przeczytać. Istotną sprawą jest dokładne zrozumienie, co potencjalny pracodawca miał na myśli. Zazwyczaj ogłoszenia są tak konstruowane, aby kandydaci zgłaszający się na określone stanowisko mieli jasno wytyczone kryteria i wymagania.

Doświadczenie, umiejętności, wykształcenie i szkolenia

W każdym CV powinny znajdować się informacje o naszych umiejętnościach, doświadczeniach oraz przebytych szkoleniach. Niektórzy specjaliści radzą, że warto również wspomnieć o swoich zainteresowaniach, które mogą wywrzeć pozytywny wpływ na potencjalnego pracodawcę. Równie ważne, jak nasze umiejętności i doświadczenie, jest zachowanie układu chronologicznego podczas wymieniania ukończonych szkół, zakładów pracy oraz kursów, zaczynając zawsze od najbardziej aktualnej pozycji.

„Wygląd zewnętrzny” równie ważny

Podczas pisania tego ważnego dokumentu, jakim jest Curriculum Vitae, liczy się nie tylko treść, czyli wypisanie ukończonych szkół, umiejętności oraz zdobytego doświadczenia, liczy się również forma.

Obecnie przyjęło się, iż dokument Curriculum Vitae (powszechnie nazywany CV) powinien zostać napisany komputerowo, najlepiej czcionką Times New Roman o rozmiarze 12 oraz powinien być przejrzysty dla potencjalnego pracodawcy. Spis ten powinie być krótki i przejrzysty, aby pracodawca widział wszystko „rzuciwszy okiem” tylko na nasze dokumenty. Mile widziane w CV jest umieszczenie fotografii, choć nie zawsze stanowi wymóg obowiązkowy. Ważna uwaga – nie przypinajmy zdjęcia spinaczem, estetyczniej wygląda dobrze zeskanowane zdjęcie i umieszczone w całości dokumentu. Jeżeli chodzi o estetykę, warto również pamiętać o takich narzędziach, jak pogrubienie, podkreślenie, czy akapity. Tych upiększeń stosujmy jednak z umiarem, aby nie stworzyć „kolorowej laurki”, zamiast przejrzystego Curriculum Vitae.

Ochrona danych osobowych

Na końcu dokumentu powinna znajdować się klauzula o zezwoleniu na wykorzystywanie anych osobowych, która obecnie jest wymogiem w tego typu dokumentach.

Niedopuszczalne i zakazane

Niedopuszczalne jest, by dokumenty rekrutacyjne zawierały jakiekolwiek błędy ortograficzne i gramatyczne! Tekst musi być bezbłędny! Dlatego zanim zdecydujesz się na wydrukowanie i doręczenie (lub przesłanie e-mail’em) gotowego CV przyszłemu pracodawcy, przeczytaj swój dokument co najmniej raz, aby być pewnym że jest napisany poprawnie. Jeśli nie czujesz się w tym mocny, możesz swoje CV dać do sprawdzenia innej osobie. Czytanie po sobie jest bowiem czasami nieskuteczne.

A na koniec…

Postaraj się, aby cały zestaw dokumentów był napisany poprawną oraz zrozumiałą polszczyzną, nie stosuj niestandardowych czcionek oraz nie rozpisuj się na zbyteczne tematy nie związane z wykonywaną pracą. Jeżeli twoje dokumenty zainteresują pracodawcę, będziesz miał okazję zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej.

You might also likeclose