Do czego służy karta kierowcy?

Do czego służy karta kierowcy?

Dokument jakim jest karta kierowcy został wprowadzony w Polsce na bazie norm Unii Europejskiej związanych z usługami komunikacyjnymi. Karta ta jest dokumentem desygnowanym do gromadzenia wiadomości o trasie i okresie w jakim pracuje dany kierowca. Karta kierowcy powstała gwoli ulepszenia lustracji respektowania przez kierowców czasu trwania pracy a także obowiązujących przerw. Szanowanie tego typu reguł jest wybitnie istotne jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na drodze. Za pomocą lustracji karty kierowcy, policja lub inne organy są w stanie pieczołowicie kontrolować czy wymagane prawem przerwy są używane.

Karta kierowcy to z jednej strony utrapienie zawodowych kierowców albowiem pozwala na wychwycenie przepisów łamanych przez kierowców. Ale zarazem wstrzymuje wywieranie przesadnego wpływu przez chlebodawców w stosunku do kierowców, ochraniając w ten sposób ich interesy.

Karta kierowcy, podobnie jak karta przedsiębiorstwa, karta kontrolna bądź karta warsztatowa stosowana jest w ten sposób, że pozostaje ulokowana w slocie tachometru. Na karcie kierowcy są notowane dane odnośnie jego pracy. Rolą karty przedsiębiorstwa jest ograniczanie dojścia do danych. Karta warsztatowa jak też karta kontrolna jak same nazwy wskazują są stosowane w trakcie usług oraz kontroli.

Karta kierowcy analogicznie do kart powyżej wyliczonych jest wydawana za pośrednictwem Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (PWPW) przy czym jej koszt to 184,50 PLN. Możemy się o nią starać pisemnie wysyłając stosowny wniosek o kartę bądź online. Przeciętny czas oczekiwania na wydanie karty to około 14 dni, chociaż PWPW ma na to prawie miesiąc. O kartę kierowcy trzeba składać podanie indywidualnie, co jest ważne jako że przydziela się ją imiennie i co więcej jest wzbogacona fotografią. Firma może pokryć koszt karty danemu kierowcy w postaci zwrotu kosztów przez niego poniesionych. Nieralne jest jednakże to, by pracodawca bezpośrednio uiścił opłatę za kierowcę.

Informacje które są zawarte na karcie kierowcy są ważne dla zakładu pracy stąd to firma powinna dbać o ich archiwizowanie. Pamięć karty także jest ograniczona w związku z tym odczyt wiadomości na niej zawartych należy, a nawet trzeba robić regularnie.

You might also likeclose