Czym jest i co zawiera KPiR - Księga Przychodów i Rozchodów?

Czym jest i co zawiera KPiR – Księga Przychodów i Rozchodów?

Księga Przychodów i Rozchodów popularnie nazywana poprzez skrót od pierwszych liter – KPIR. Jest powszechnie stosowanym przez prowadzących własną działalność gospodarczą, chronologicznym zestawieniem przychodów i rozchodów związanych ze sprzedażą towarów. Przychody i rozchody są wpisywane w specjalne księgi, posiadające tabele i ponumerowane w nich rubryki. Wygląd takiej Księgi Przychodów i Rozchodów nie jest jednak dowolny i nie jest pozostawiony w gestii prowadzącego działalność gospodarczą. Jest ustalony jest w specjalnym rozporządzeniu Minister Finansów.

Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą na własną rękę ma obowiązek do 20 stycznia każdego roku podatkowego złożyć deklarację wyboru sposobu opodatkowania we właściwym Urzędzie Skarbowym. Przedsiębiorca musi złożyć deklarację, jeżeli zamierza zmienić formę opodatkowania. Także właściciele firm, którzy rozpoczynają dopiero swoją działalność, muszą złożyć pisemne oświadczenie o sposobie opodatkowania i prowadzenia ewidencji. Mają na to ściśle określony czas – czyli najpóźniej do dnia poprzedzającego rozpoczęcie działalności, jednak nie później niż przed osiągnięciem przez prowadzoną firmę pierwszego dochodu. Większość Urzędów Skarbowych ma do dyspozycji specjalne druki, które mogą wypełnić osoby rozpoczynające lub prowadzące już działalność gospodarczą. Powinien zawierać następujące elementy dane identyfikacyjne podatnika:

NIP,
REGON,
nazwę firmy,
adres siedziby,
datę rozpoczęcia działalności.

Pismo ponadto powinno zawierać informację, jaką formę opodatkowania podatnik wybiera oraz jego własnoręczny podpis.

You might also likeclose