Czy warto iść na szkolenie z bhp?

Czy warto iść na szkolenie z bhp?

Jak pokazują badania opinii publicznej, jednym z głównych elementów, które cenią sobie pracownicy w miejscu pracy jest poczucie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo jest jednak w tym przypadku pojęciem dość szerokim i składa się na niego cały szereg czynników, począwszy od regularnych wypłat, aż do odpowiednich warunków pracy. To także znajomość przepisów obowiązujących w danym zawodzie, czy umiejętność zareagowania w sytuacjach zagrożenia. W tę właśnie wiedzę powinien każdy pracodawca wyposażyć swoich pracowników.

Rzucone na biurko kodeksy, czy instrukcje pierwszej pomocy prawdopodobnie nie przyniosą żadnego rezultatu, bowiem przez zdecydowaną większość zostaną zignorowane. Dużo lepszy efekt przyniosą natomiast szkolenia bhp, podczas których pracownicy zostaną wyposażeni w podstawową wiedzę związaną z bezpieczeństwem w miejscu pracy oraz zasadami postępowania w sytuacji zagrożenia. Mimo, że część osób na pewno miało do czynienia z kursami pierwszej pomocy, to często jest to wiedza tak nikła, że w sytuacji wypadku nad zdrowym rozsądkiem zwycięża popłoch i przerażenie. Masowa panika może spowodować zagrożenie zdrowia lub nawet życia, a jako pierwszy do odpowiedzialności zostanie pociągnięty właśnie pracodawca. Dlatego tak ważnym jest, aby w każdym miejscu – niezależnie od zawodu, kwalifikacji pracowników, czy rodzaju wykonywanej pracy – przeprowadzać szkolenia okresowe bhp. Znajomość zasad higieny pracy oraz zachowawczych środków bezpieczeństwa nie tylko pomoże nam wyzwolić odpowiednie reakcje w sytuacjach zagrożenia, ale przede wszystkim sytuacji tych unikać.

Jeśli pracownik przestrzega podstawowych zasad bezpieczeństwa, tzn. używa odzieży ochronnej, potrafi zorganizować sobie odpowiednio miejsce pracy, czy zna zasady poruszania się po zakładzie zarówno w sytuacjach codziennych, jak i tych awaryjnych, poziom zagrożenia jest naprawdę niewielki. Wiadomo, że na sytuacje losowe nie mamy większego wpływu, ale przed wszystkimi innymi jesteśmy w stanie uchronić się za pomocą zdroworozsądkowego zachowania. Dlatego każdy pracodawca powinien patroszyć się o przeprowadzenie szkoleń bhp w swojej placówce.

You might also likeclose