Audyt pracownika - jak go najlepiej przeprowadzić?

Audyt pracownika – jak go najlepiej przeprowadzić?

Przyjęło się mówić, że w każdej pracy na pierwszym planie jest szef; to on bowiem zarządza kwestiami finansowymi; mówiąc potocznie – trzyma kasę. To on właśnie pod koniec miesiąca rozlicza każdego pracownika z wykonanej dotychczas pracy i w zależności od zasług – nagradza lub karze. Jednakże czym byłby ów szef bez sztabu swoich pracowników, którzy tak naprawdę są motorem napędowym całego przedsięwzięcia? Wiadomo, że bez ludzi żadne przedsiębiorstwo czy praca nie istnieje. Jest interes – są pracownicy. Są pracownicy – interes się kręci. Nie każdy jednak pracownik zasługuje niestety na uznanie i pochwałę dyrektora. Często zdarza się, że jedna osoba pracuje lepiej i szybciej, niż druga. Jeśli pracowników o mniejszej wydajności będzie więcej – logiczne, że ucierpi na tym dobro firmy. Co zatem zrobić, by każdy szef mógł na bieżąco kontrolować kompetencje i jakość pracy swoich pracowników? Audyt – to jest rozwiązanie!

Co to takiego ten audyt

Audyt to po prostu sprawiedliwa ocena danej osoby, projektu, przedsiębiorstwa. Przeprowadzana się go w celu rutynowej kontroli wewnętrznej, która na bieżąco ocenia wtedy wydajność całej spółki jak i kompetencje poszczególnych członków zespołu. Celem takiego audytu jest także wyrażenie opinii o danej firmie czy też wykrycie np. błędów organizacyjnych. Co ciekawe, badanie takie opiera się na różnego rodzaju miernikach. Podobnie działa dobór tychże mierników – są one wybieranie statystycznie, zależnie od przyjętej metody badania. Oczywiste jest to, że taki audyt wykonuje osoba (lub kilka osób) zwana audytorem; jest ona całkowicie niezależna i – co najważniejsze – kompetentna. Po przeprowadzeniu audytu audytor stwierdza jaka jest rzeczywista kondycja przedsiebiorstwa, może też ocenić czy działania danej firmy są zgodne z zaakceptowanymi standardami i praktykami, i wreszcie – czy badana firma ma szanse na rozwój w przyszłości.

… i co daje?

Wynik takiego audytu może mieć wpływ na późniejszy system premiowania każdego pracownika. Jeśli audytor stwierdzi, że dana osoba pracuje lepiej od innych – może to zaprocentować np. podwyższeniem wynagrodzenia; gdy natomiast ktoś się nie przykłada do sumiennego wykonywania obowiązków – może się nawet liczyć z wypowiedzeniem pracy. Dlatego tak ważne jest ciągłe utrzymywanie jakości wykonywanej pracy na wysokim poziomie, aby podczas audytu nie mogła ona zostać zakwestionowana.

You might also likeclose